Player NameMatchesInningsRuns ScoredNot OutsAverageOversMaidensRuns GivenWicketsEconomyAverage
Agarwal, Veibhav4393146.51906643.4716.5
Ali, Arman41606
Ali, Imran1915193012.87692318284.6111.36
Anugu, Sandeep1613351335.185.58259273.039.59
Barry21160163.102728.7113.5
Bemis, Taylor1511103211.441305153.9210.2
Charles, Malvern22301.5
Dalavi, Swapnil106139234.7580.25279183.4815.5
Intwala, Veeneet16108419.331134123.7320.5
Kaushik44712.33
Kazi, Salman7592327213064.8121.67
Khan, Khalid8272#DIV/0!43.2612892.9614.22
Kinha, Dharmendra32201503136.210.33
Langston, James1129029502625.213
Mandela761602.67400200
Manikar, Harsh1614318022.711006926.934.5
Motwani, Bhupi441615.33200200
Notley, Mick11404
O'Brein, Mark82414535195113.6817.73
Patel, CJ61211#DIV/0!403143113.5813
Patel, Mayur2116645558.64101.49301242.9712.54
Patel, Pavan5581016.21315704.38N/A
Patel, Shilpin651803.632410953.4121.8
Patel, Vimal16982110.2567.47226223.3510.27
Sarode, Ashish42100580322416
Shah, Abid11799219.8473226134.8117.38
Sheth, Amitabh15985110.6336.2213693.7615.11
Shravan602614.3326
Skinner, Carl1000#DIV/0!10.322522.4312.5
Surya22904.5
Zalewski, Chuck19124034.44
Zemse, Prashant64902.2526.43213118.0719.36