Lewis Arnow
Arjun Bhadouria
Nithyanandan Chellamuthu
Sainath Chinnaswamy
Darshan Chorge
Paresh Chottu
Edward Clarke
Chandra Sekhar Dande
Elizabeth DeBlois
Chandu Dondeti
Trushal Gaikwad
Manu Gill
Rakesh Gopal
Kamlesh Jatoliya
Ved Jha
Suman Kant
Salman Kazi
Imad Khan
Khalid Khan
Abhishek Khatti
Dharmendhra Kinha
Sathish Mahendran
Pandimurugan Manickam
Mehul Mehta
Zohaib Nawaz
Eugene O’Brien
Divyesh Patel
Sundaram Patel
Suraj Patel
Ujash Patel
Vimal Patel
Jinal Pothupitiya
Abid Shah
Amitabh Sheth
Balakumar Subbarayalu
Sreekanth Suravajjala
Prabhat Tamrakar
Siddesh Vedak
Saravanakumar Venkatesan
Sagar Verma
Charles Zalewski